Verksamhetsplan 2023

Verksamhetsplan 2023 för Skinnskattebergs Socialdemokratiska Arbetarekommun, antagen vid årsmötet den 19 mars 2023

Inledning
Grunden för vår förening är medlemmarna och vår socialdemokratiska politik för solidaritet, rättvisa och jämlikhet. Vi vill forma ett samhälle grundat på demokratins ideal och alla människors lika värde och lika rätt. Fria och jämlika människor i ett solidariskt samhälle är den demokratiska socialismens mål. Människan ska vara fri att utvecklas som individ, råda över sitt eget liv, forma sin tillvaro efter egna önskningar och påverka det egna samhället. Denna frihet ska gälla alla. Därför är jämlikhet frihetens förutsättning.

Enligt Grundstadgan för arbetarekommuner § 1, har Arbetarekommunen följande ansvar:

AK ansvarar för opinionsbildning för partiets idéer och politik inom Skinnskattebergs kommun.
Detta skall ske genom att:

Vi skall
– synas i de olika kommundelarna genom att arrangera intressanta öppna möten, gärna med lokalt anpassade teman för kommundelen
– anordna öppna information och diskussionsmöten i folkbildningens tecken i samarbete med ABF och Kulturreservatets Folkhögskola
– I Riddarhyttan skall samarbete ske med byns S-förening.
– anordna 1:a maj möte.
– insändare skrivs i lokalpressen i viktiga frågor
– användningen av sociala medier
– att informera om våra kommande aktiviteter i 0222:an.
– att stödja centralt anordnade kampanjer

AK ansvarar för kommunikation med väljare inom kommunen
Detta skall ske genom att:

– informera och kommunicera genom vår Facebook och Hemsida
– öppna möten anordnas
– torgmöten och andra utåtriktade aktiviteter anordnas
– delta i partiets centrala kampanjer
– fortsätta våra Sossecaféer med fika och politiska samtal i tätorten och i ytterområdena
– hitta nya samtalsarenor och grupper (Ungdomsråd, föreningar, bostadsområden, ytterområden osv)

AK ansvarar för valorganisation i verksamhetsområdet
Detta skall ske genom att:

– planera för en bra valorganisation samt ta fram en valplan inför allmänna valen 2026

AK ansvarar för utveckling av politiken inom kommunen.
Detta skall ske genom att:

– jobba med strategiska frågor på kort och lång sikt.
– göra prioritering i vårt handlingsprogram för 2023-2026 så vi säkerställer att alla frågor tas upp under mandatperioden.
– Anordna 2 möten per år där vi går igenom vårt handlingsprogram Kommunfullmäktigegruppen, Kyrkofullmäktigegruppen samt Ak-styrelsen.

AK ansvarar för utveckling av förtroendevalda.
Detta skall ske genom att :

– anordna utbildningar efter behov och önskemål
– erbjuda utbildningar i samarbete med ABF.
– jobba aktivt med team-bildning och styrelseutveckling i Arbetarekommunens styrelse och i gruppen med de kommunalt och kyrkopolitiskt förtroendevalda

AK ansvarar för utveckling av studieverksamheten.
Detta skall ske genom att:

– jobba aktivt med att få fler medlemmar att gå partiets olika utbildningar
– erbjuda lokala utbildning genom studiecirklar och kurser i samarbete med ABF och Kulturreservatets Folkhögskola

AK ansvarar för medlemsintroduktion.
Detta skall ske genom att:

– skapa goda relationer i vardagen med människor så fler vill bli medlemmar
– se till att alla nya medlemmar känner sig välkomna, och tillvaratar på varje medlems erfarenheter och kunskaper.
– bjuda in nya medlemmar till introduktionsträffar två gånger per
– ringa alla medlemmar minst en gång per år

AK ansvarar för facklig-politisk och övrig organisationsverksamhet.
Detta skall ske genom att:

– utveckla samarbetet i den LO facklig-politisk kommittén

AK ansvarar för stöd till organisations- och verksamhetsutveckling i de socialdemokratiska föreningarna.
Detta skall ske genom att:

– samarbeta med s-föreningen i Riddarhyttan.

AK ansvarar för kommunikation med Arbetarekommunens medlemmar.
Detta skall ske genom att :

– anordna medlemsmöten, utformade så att medlemmarnas kunskaper, erfarenheter och åsikter tas tillvara.
– använda vår lokal som träffpunkt för medlemmar och sympatisörer.
– regelbunden information via brev/e-post till våra medlemmar
– minst en gång per år bjuda in alla medlemmar till ett samkväm med trevligheter
– användningen av sociala medier utvecklas (facebook och hemsida)

Viktigt att Arbetarekommunens styrelse regelbundet tar del av partiets centrala Årshjul för idéer och inspiration