Valet avgjort…

Svenska folket har gjort Socialdemokraterna till klart största parti. Tack!