Kontakt

Det här är vår kontaktsida.
Tveka inte att hör av dig om du funderar på något…

Ordförande i Arbetarekommunen – Cecilia Karlsson
Kontakta Cecilia om du har frågor om vårt parti
Telefon 070-866 46 52
Epost: cecilia.karlsson.skbg@hotmail.com

Gruppledare i Kommunstyrelsen – Lena Lovén Rolén
Kontakta Lena om du har frågor om kommunpolitiken
Telefon: 070 728 72 38
Epost: loven.rolen@telia.com

Webbansvariga – Lena Öling (FB) och Lars Andersson (Hemsidan)
Epost: lena.oling@gmail.com
Epost: lars.rhn@gmail.com
(hör gärna av dig om du hittar några korrekturfel e dyl)