Skinnskatteberg är härligt, men politiskt sett riktigt underligt

Insändare i Fagersta-Posten 2022 07 06
Replik på ”oppositionens” ”debattartikel” 29 juni.

I kategorin valförberedande plattityder har nu Skinnskattebergs majoritetsföreträdare uppnått nya höjder. Man kan fråga sig vart kraven på bättre väder och ny förbundskapten för fotbollslandslaget tog vägen i Liberalpartiet, Centerpartiets, Moderaternas och Sverigedemokraternas rimsmedja, men det är ju svårt att täcka in allt.

När företrädare för det block som utgör majoritet i såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelse (L, SD, M och C) pratar om att Socialdemokraterna inte skulle vara kompromissvilliga faller det på sin egen orimlighet. Majoriteten har majoritet och fattar vilka beslut den vill, om förmågan finns.

Skinnskatteberg är en härlig plats på jorden. Men som politisk företeelse är den ett riktigt underligt fenomen. Majoriteten kallar sig ”opposition” och minoriteten har ordförandeposten i kommunstyrelsen. Hur kommer det sig? Vid flera tillfällen under de gångna fyra åren har majoritetsblocket haft öppet mål. Man hade i kraft av sin samlade numerär med lätthet kunnat besätta alla ordförandeposter (inklusive kommunalrådsposten) och därmed fått fullt inflytande över kommunens öde. Men gång efter gång har man med öppna ögon backat från ansvaret och överlåtit det åt den enda kraft som har förmåga och kompetens – Socialdemokraterna. Man kan diskutera om det partitaktiskt var riktigt att åta oss uppdraget när nu majoriteten inte tordes, men Skinnskattebergs väl och ve är vår absoluta prioritet – kosta vad det kosta vill.

Det är inte lätt att veta vad majoritetsföreträdarna är ute efter, mer än det abstrakta fenomen som kallas ”makt”. Kanske kommunalrådsposter åt de sina, vem vet?

Kommunalrådet är kommunens enda heltidsarvoderade politiker. För närvarande innehar Lena Lovén Rolén den posten – utsedd av vårt eget parti, men också av den ”opposition” som nu i förtäckta ordalag ondgör sig över att de inte själva har positionen. Kommunalrådets uppgift är att vara kommunstyrelsens exekutiva, verkställande länk till förvaltningen och att samordna det politiska beslutsfattande som i princip omfattar all kommunal verksamhet. Alternativet vore att förvaltningen arbetade kvällstid, när politikerna har tid med den. Men vi tror ärligt talat inte att det är det ”oppositionen” vill.

Vi socialdemokrater värnar kommunens ekonomi och stringensen i kommunens organisation. Vi är direkt emot att det tillsätts fler kommunalråd – en heltidsarvoderad kommunstyrelseordförande är nödvändig för den demokratiska styrningen, men politiskt arbete skall i övrigt ske på kvällar och helger.

Efter sin valvinst 2014 försökte majoriteten (samma L/SD/M/C-gäng som nu) inrätta en ny tjänst som ”oppositionsråd”. Genom att vägra tillsätta den lyckades vi avstyra eländet då och vi kommer att göra det igen.

Vad gäller Socialdemokraternas program för Skinnskattebergs välstånd och utveckling kommer vi att återkomma under ordnade, plattitydbefriade former framöver. Vi vet att det under ytan finns goda krafter även hos dem som idag kallar sig ”opposition” och som de socialdemokrater vi är hoppas vi på gott samarbete och fruktsamma kompromisser för Skinnskattebergs välgång och medborgarnas lycka.

Lena Lovén Rolén, kommunalråd,
Fredrik Wigerskog
Arne Hjort,
för Socialdemokraterna Skinnskatteberg