Se det som ligger bakom partiernas sakpolitik

(Insändare i Fagersta-Posten 6 september)

Medias budskap är att det är svårt att välja bland partiernas utbud. De borgerliga har kommit på ett sätt att samarbeta med SD genom att betona sakpolitik. Då handlar valet enbart om att lösa problem i samhället. Givetvis viktigt och förnuftigt vid en första anblick. Men att enbart välja utifrån partiernas sakpolitiska utbud blir svårt, inte minst för unga väljare och de som säger sig vara ointresserade av politik. Läs ett partiprogram, vilket som och du kommer få svårt att avgöra vilket parti det är. Det mesta låter bra.

En slutsats som att det “inte spelar någon större roll vilket val jag gör”, ligger nära till hands. Självklart spelar det roll. Lösningen ligger i att också se det som ligger bakom partiernas sakpolitik, vilken som bekant varierar kraftigt dag från dag beroende på dagsaktuella händelser: skjutningar, krigshändelser etcetera. Det kräver lite mer ansträngning, att se bortom vad som gagnar just mig, mitt liv och min plånbok här och nu.

Sakpolitiska överväganden är givetvis viktiga, men är svåra att sortera i. Ta lite tid och fundera också över vilket samhälle du vill ha nu och i framtiden. För dig, dina barn, din familj. Bekanta dig med de olika partiernas ideologier. Försök också se vilka beslut de olika partierna varit med att ta och inte ta. Detta lilla merarbete är vår demokrati värd, för den kan vi inte ta för given. Vi måste ständigt slå vakt om den. Demokratin är satt under press på flera ställen i världen: Ungern, Polen, Serbien, USA…

Socialdemokraternas politik bygger på tanken om alla människors lika värde, på idén om ett jämlikt samhälle, där även de med sämre förutsättningar och tunnare plånbok har en chans att skapa sig ett bra liv. I vår ideologi ingår också att vi alla ska bidra till samhället efter förmåga, vilket innebär att rika skall bidra med lite mer än de med små resurser. Det kallar vi solidaritet.

Vår ideologi säger oss också att våra barn, våra gamla och funktionshindrade ska ha den skola, omsorg och det stöd, som varje individ har behov av. Oavsett tjocklek på plånbok och utan vinstintresse hos de som har fått ansvaret av samhället att sköta de viktiga uppdragen. Solidariteten gäller också dem som bor på andra ställen på vår planet. Vi kan inte hjälpa alla, men vi tappar aldrig vårt perspektiv. Vi är ödmjukt medvetna om den slump som lät oss födas på en av planetens bästa platser. Vi är rädda om Sverige och planeten jorden, den sätter gränser för våra liv, som vi måste börja ta på mycket större allvar än hittills.

P-O Östlund (S), Skinnskatteberg