PRESSMEDDELANDE 28 september


PRESSMEDDELANDE 28 september 2022 

Vi Socialdemokrater, som största parti, vill ta ansvar för Skinnskatteberg, i en stark majoritet. 

Vi tackar väljarna för ett stort och starkt stöd i valet med dryga 35 % av Skinnskattebergs väljarröster, trots att vi backade. Vi har under den gångna mandatperioden haft många goda samtal individuellt såväl som i olika grupper med er invånare. Det är just precis så vi vill utveckla kommunen, tillsammans.  

Vi gick till val med bl.a. en ekonomi i balans, färdigställa plus 65 boende på klockarbergsvägen som finansieras av SBO, Statens bostadsomvandling, vilket är en fördel när investeringar behövs till brandstation och hyreslägenheter. Fortsatt utveckling av skola/förskola/omsorg. Anpassa våra verksamhetslokaler så att dom blir ändamålsenliga.  

Vi för nu samtal med de partier som vill och kan samarbeta med oss. Vi hoppas kunna hitta en stark majoritet för Skinnskattebergs bästa utveckling. 

För Socialdemokraterna i Skinnskatteberg 

Lena Lovén Rolén