Nu kommer sanningen fram om dyra utköp

(INSÄNDARE i Fagersta-Nyheter 6 september)

I Fp uttalar sig Skinnskattebergs före detta ekonomichef Jan Byström om skälet till att han med 14 månadslöner köptes ut från sin tjänst. Han hade, i enlighet med sin anställning, ställt frågor om dyra kostnader för kommunen vilket medförde att dåvarande kommunchef Marie Tollefsen Markström ville bli av med honom.

Kommunalrådet Lena Loven Rolen (S) ställde även hon frågor angående mycket tveksamma och dyra ekonomiska förehavanden inom förvaltningen, ex. att det köptes in ekonomiska konsulter, inhyrda från den firma som drevs av maken till det dåvarande oberoende sakkunniga biträdet.

Eftersom man inte kan köpa ut ett kommunalråd så blev strategin från Tollefsen Markström att svartmåla kommunalrådet med en lista på förvanskade anklagelser vilket ledde till dyra utredningar. Lena Loven Rolen friades från dessa 15 anklagelsepunkter, förutom den situation där Lena ville förklara för invånarna vad som pågick, en text som bedömdes som utpekande av tjänsteman.

Marie Tollefsen Markström kandiderar nu som ett av moderaternas toppnamn tillsammans med Bo Öberg och man avser att samverka med L, SD och C. Nu är det upp till invånarna i Skinnskatteberg att välja vilken typ av politiker vi vill ha i kommunen.

För Socialdemokraterna i Skinnskatteberg/ Fredrik Wigerskog