Insändare 22 05 30

Denna insändare publicerades i Fagersta-Posten de 30 maj 2022

När SBO-beslutet gick igenom (KF 16/5-22) uttryckte (M) att dom kommer att överklaga. Bara för att fördröja att arbetet kommer i gång? Fakta är att denna omvandlingsform har skett i över 30 kommuner sedan 2005 och är väl beprövad. Vi inom (S) anser att (M) har gjort allt för att söndra och slå in kilar i politiska spörsmål, inte bara nu. Under hela denna mandatperiod har dom agerat broms för oss och Skinnskattebergs utveckling. Vi kan bara önska att Skinnskattebergs invånare tar reda på hur de lokala partierna har samverkat och kommer att samverka framöver. Om Skinnskatteberg ska utvecklas på bästa sätt, måste en stabil majoritet bildas nästa mandatperiod. Vi gör anspråk på en sådan, men vi kommer inte att sitta i minoritet. Vi Socialdemokrater tar ansvar för att den goda utveckling som sker idag med positiv inflyttning, attraktiv bostadsmarknad med fler hyresrätter och tomter, skola och äldreomsorg m.m. ska ha bra förutsättningar även i framtiden. 

Valet är ditt den 11:e september! 

Lena Lovén Rolén, Kommunalråd i Skinnskatteberg
Fredrik Wigerskog, ordförande i Skinnskattebergs Arbetarekommun