Hyrorna hade blivit lägre med SBO, än med egen renovering

Insändare publicerad i Fagersta-Posten 2022-11-08

Med risk för att bli tjatiga men fakta måste upprepas då Bo Öberg (M) i Skinnskatteberg driver kommunen till skamvrån. Öbergs överklagan kan inte vara av annan drivkraft än pin kiv och trotsighet när han dessutom skriver på sin Facebooksida: Jag vann! Bo Öberg har varit så blint upptagen av sitt fokus på den fria marknaden att han allvarligt försummat sitt enda egentliga uppdrag som förtroendevald, nämligen omsorgen om kommunens invånare.

På Boverket hemsida går att läsa: kommunen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och på olika sätt främja att ändamålsenliga åtgärder vidtas. Staten ska skapa förutsättningar för kommunerna att genomföra detta genom bland annat regler och lagar. Av det skälet har Statens Bostadsomvandling AB (ej vinstdrivande) fått i uppdrag av en regering att skapa samhällsnytta för kommuner med svag bostadsmarknad. SBO:s upplägg bygger på principer vilka skapar ekonomisk samhällsnytta i kommunen genom ett väl genomarbetat koncept: att kommunen överlåter fastigheten (en krona) till SBO. Att SBO betalar för en totalrenovering ned hissar och i sin helhet blir fastigheten som ny och hyrs sedan av kommunen under cirka åtta år.

Hyrorna är klart lägre än vad kommunen skulle behöva ta ut vid en egen finansierad renovering. Detta för att SBO kan göra höga avskrivningar. Hyran för en tvåa i SBO:s koncept är beräknad till cirka 5-7 000 kronor per månad, beroende på storlek (1305 kr/kvm/år). Det är således kommunen som ”får statsstöd”, inte tvärtom som domen avkunnar. Domstolen har dock inte hela kunskapen om SBO-konceptet och ej heller en oberoende värdering som Öberg nu sett till att det måste göras. Efter cirka åtta år säljer SBO hyreshuset på den öppna marknaden. Vid i stort sett alla försäljningar som gjorts har kommunen köpt tillbaka fastigheten för cirka 50 procent eller lägre, således en bra affär för kommunen. Kommunen har då fått ett attraktivt boende för äldre med rimliga hyresnivåer, en bostadsrotation då äldre flyttar från villor och möjlighet till en topprenoverad fastighet för ungefär halva kostnaden.

Får vi då dessa 24 lägenheter uthyrda? Vi som är för SBO-konceptet (S, L, V) gör definitivt den värderingen då vi har drygt 1 300 invånare som är 65 +. Vi har köer till vår allmännytta. Detta vet Bo Öberg om. Av de 35 omvandlingar som pågår eller har gjorts av SBO är kommunerna mycket nöjda, oavsett parti som vi har hört uttalat sig.

Lena Lovén Rolén (S), ordförande i kommunstyrelsen

Pentti Lahtinen (S), ordförande i Tekniska utskottet