Är moderaterna trovärdiga?

(Insändare skickad till Fagersta-Posten)

I helgen hittade jag en broschyr i min postlåda. En vecka innan valdagen går moderaterna i Skinnskatteberg ut med budskapet ”att det behövs ett nytt styre” i kommunen och att man ”… ska driva kommunens verksamheter med uppsatta politiska mål inom de ekonomiska ramar som ges”.

Vi är ju många här i Skinnskatteberg som kommer ihåg beslutet i Kommunfullmäktige för inte så längesedan, då moderaterna tillsammans med L, C och SD drev igenom ett beslut att bygga en ny brandstation som inte var finansierad i kommunens budget. Man spenderade drygt 20 miljoner mer än vad som var budgeterat.!!! Moderaternas gruppledare var en av de mer drivande när detta beslut togs.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som inhiberade beslutet, gjorde det ogiltigt. Man kan fråga sig idag vad moderaternas vallöfte i denna broschyr betyder. Har moderaterna kommit till sans och ångrar det olagliga beslutet när det gäller brandstationen eller är detta bara tomma ord i kampen om att vinna väljare?

Lars Andersson
Fd kommunalråd
Skinnskatteberg