Distriktskongress -23

Detta är de 9 partimedlemmar som representerade Skinnskattebergs socialdemokrater vid distriktets kongress i Kungsör på Thor Modéenteatern lördagen den 22 april.

Nr 6 fr v Thor Modéen

Cecilia Karlsson ny ordförande för (s) i Skinnskatteberg


Den 19 mars hade socialdemokraterna i Skinnskatteberg årsmöte. Cecilia Karlsson valdes till ny ordförande för Skinnskattebergs Arbetarekommun. Webbansvarig ställde tre frågor till Cecilia för att få veta lite mera om henne.

Cecilia Karlsson

Cecilia, du är ju nyvald ordförande i Skinnskattebergs Arbetarekommun. Kan vi få en kort presentation av dig! Vem är du?

Jag är 47 år, född och uppväxt i Skinnskatteberg. Gift med Fredrik. Arbetar som mellanstadielärare och är arbetslagsledare för år. 4-6. Jag älskar mitt arbete och tycker att Klockarbergsskolan är en fantastisk arbetsplats. På fritiden ägnar jag mig åt min familj, vänner, resor, sång och kommunaktiviteter. Jag är en väldigt social person men tycker lika mycket om att dra mig undan och mysa med de närmaste.

Kan du nämna några politiska frågor både lokalt och i omvärlden som har engagerat dig!

Jag var med och startade Folkinitiativet mot byggandet av en ny brandstation som i slutändan skulle innebära en kostnad av en femtedel av kommunens budget. Även frågan om kommunens framtida energiförsörjning är viktig där jag i nuläget önskar mer information från en oberoende energikonslut som kan ge kommunen saklig och väsentlig fakta som vi i lugn och ro kan ta ställning till.
Självklart är även frågor som rör flickor och kvinnors situation i till exempel Iran och Afghanistan alltid aktuella och som boende och lärare i ett demokratiskt land är det extra viktigt att belysa utsatta människors vardag och att vi alla kan bidra på olika sätt för att göra världen lite bättre.

Hur är din ledarstil? Vad kan du som ordförande för socialdemokraterna här i kommunen göra för att nå ut med partiets politik och stärka positionerna inför kommande val?

Jag är en humoristisk person med en positiv livssyn som är tydlig och inlyssnande och tycker att det är viktigt att alla känner sig delaktiga i gruppen. Viktigt att vi Socialdemokrater tror på oss själva och vår politik och att vi som grupp strävar mot samma mål för att kunna generera fler medlemmar som vill engagera sig tillsammans med oss. ■