Hyrorna hade blivit lägre med SBO, än med egen renovering

Insändare publicerad i Fagersta-Posten 2022-11-08

Med risk för att bli tjatiga men fakta måste upprepas då Bo Öberg (M) i Skinnskatteberg driver kommunen till skamvrån. Öbergs överklagan kan inte vara av annan drivkraft än pin kiv och trotsighet när han dessutom skriver på sin Facebooksida: Jag vann! Bo Öberg har varit så blint upptagen av sitt fokus på den fria marknaden att han allvarligt försummat sitt enda egentliga uppdrag som förtroendevald, nämligen omsorgen om kommunens invånare.

På Boverket hemsida går att läsa: kommunen ska skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och på olika sätt främja att ändamålsenliga åtgärder vidtas. Staten ska skapa förutsättningar för kommunerna att genomföra detta genom bland annat regler och lagar. Av det skälet har Statens Bostadsomvandling AB (ej vinstdrivande) fått i uppdrag av en regering att skapa samhällsnytta för kommuner med svag bostadsmarknad. SBO:s upplägg bygger på principer vilka skapar ekonomisk samhällsnytta i kommunen genom ett väl genomarbetat koncept: att kommunen överlåter fastigheten (en krona) till SBO. Att SBO betalar för en totalrenovering ned hissar och i sin helhet blir fastigheten som ny och hyrs sedan av kommunen under cirka åtta år.

Hyrorna är klart lägre än vad kommunen skulle behöva ta ut vid en egen finansierad renovering. Detta för att SBO kan göra höga avskrivningar. Hyran för en tvåa i SBO:s koncept är beräknad till cirka 5-7 000 kronor per månad, beroende på storlek (1305 kr/kvm/år). Det är således kommunen som ”får statsstöd”, inte tvärtom som domen avkunnar. Domstolen har dock inte hela kunskapen om SBO-konceptet och ej heller en oberoende värdering som Öberg nu sett till att det måste göras. Efter cirka åtta år säljer SBO hyreshuset på den öppna marknaden. Vid i stort sett alla försäljningar som gjorts har kommunen köpt tillbaka fastigheten för cirka 50 procent eller lägre, således en bra affär för kommunen. Kommunen har då fått ett attraktivt boende för äldre med rimliga hyresnivåer, en bostadsrotation då äldre flyttar från villor och möjlighet till en topprenoverad fastighet för ungefär halva kostnaden.

Får vi då dessa 24 lägenheter uthyrda? Vi som är för SBO-konceptet (S, L, V) gör definitivt den värderingen då vi har drygt 1 300 invånare som är 65 +. Vi har köer till vår allmännytta. Detta vet Bo Öberg om. Av de 35 omvandlingar som pågår eller har gjorts av SBO är kommunerna mycket nöjda, oavsett parti som vi har hört uttalat sig.

Lena Lovén Rolén (S), ordförande i kommunstyrelsen

Pentti Lahtinen (S), ordförande i Tekniska utskottet

Nu kommer sanningen fram om dyra utköp

(INSÄNDARE i Fagersta-Nyheter 6 september)

I Fp uttalar sig Skinnskattebergs före detta ekonomichef Jan Byström om skälet till att han med 14 månadslöner köptes ut från sin tjänst. Han hade, i enlighet med sin anställning, ställt frågor om dyra kostnader för kommunen vilket medförde att dåvarande kommunchef Marie Tollefsen Markström ville bli av med honom.

Kommunalrådet Lena Loven Rolen (S) ställde även hon frågor angående mycket tveksamma och dyra ekonomiska förehavanden inom förvaltningen, ex. att det köptes in ekonomiska konsulter, inhyrda från den firma som drevs av maken till det dåvarande oberoende sakkunniga biträdet.

Eftersom man inte kan köpa ut ett kommunalråd så blev strategin från Tollefsen Markström att svartmåla kommunalrådet med en lista på förvanskade anklagelser vilket ledde till dyra utredningar. Lena Loven Rolen friades från dessa 15 anklagelsepunkter, förutom den situation där Lena ville förklara för invånarna vad som pågick, en text som bedömdes som utpekande av tjänsteman.

Marie Tollefsen Markström kandiderar nu som ett av moderaternas toppnamn tillsammans med Bo Öberg och man avser att samverka med L, SD och C. Nu är det upp till invånarna i Skinnskatteberg att välja vilken typ av politiker vi vill ha i kommunen.

För Socialdemokraterna i Skinnskatteberg/ Fredrik Wigerskog

Se det som ligger bakom partiernas sakpolitik

(Insändare i Fagersta-Posten 6 september)

Medias budskap är att det är svårt att välja bland partiernas utbud. De borgerliga har kommit på ett sätt att samarbeta med SD genom att betona sakpolitik. Då handlar valet enbart om att lösa problem i samhället. Givetvis viktigt och förnuftigt vid en första anblick. Men att enbart välja utifrån partiernas sakpolitiska utbud blir svårt, inte minst för unga väljare och de som säger sig vara ointresserade av politik. Läs ett partiprogram, vilket som och du kommer få svårt att avgöra vilket parti det är. Det mesta låter bra.

En slutsats som att det “inte spelar någon större roll vilket val jag gör”, ligger nära till hands. Självklart spelar det roll. Lösningen ligger i att också se det som ligger bakom partiernas sakpolitik, vilken som bekant varierar kraftigt dag från dag beroende på dagsaktuella händelser: skjutningar, krigshändelser etcetera. Det kräver lite mer ansträngning, att se bortom vad som gagnar just mig, mitt liv och min plånbok här och nu.

Sakpolitiska överväganden är givetvis viktiga, men är svåra att sortera i. Ta lite tid och fundera också över vilket samhälle du vill ha nu och i framtiden. För dig, dina barn, din familj. Bekanta dig med de olika partiernas ideologier. Försök också se vilka beslut de olika partierna varit med att ta och inte ta. Detta lilla merarbete är vår demokrati värd, för den kan vi inte ta för given. Vi måste ständigt slå vakt om den. Demokratin är satt under press på flera ställen i världen: Ungern, Polen, Serbien, USA…

Socialdemokraternas politik bygger på tanken om alla människors lika värde, på idén om ett jämlikt samhälle, där även de med sämre förutsättningar och tunnare plånbok har en chans att skapa sig ett bra liv. I vår ideologi ingår också att vi alla ska bidra till samhället efter förmåga, vilket innebär att rika skall bidra med lite mer än de med små resurser. Det kallar vi solidaritet.

Vår ideologi säger oss också att våra barn, våra gamla och funktionshindrade ska ha den skola, omsorg och det stöd, som varje individ har behov av. Oavsett tjocklek på plånbok och utan vinstintresse hos de som har fått ansvaret av samhället att sköta de viktiga uppdragen. Solidariteten gäller också dem som bor på andra ställen på vår planet. Vi kan inte hjälpa alla, men vi tappar aldrig vårt perspektiv. Vi är ödmjukt medvetna om den slump som lät oss födas på en av planetens bästa platser. Vi är rädda om Sverige och planeten jorden, den sätter gränser för våra liv, som vi måste börja ta på mycket större allvar än hittills.

P-O Östlund (S), Skinnskatteberg

Är moderaterna trovärdiga?

(Insändare skickad till Fagersta-Posten)

I helgen hittade jag en broschyr i min postlåda. En vecka innan valdagen går moderaterna i Skinnskatteberg ut med budskapet ”att det behövs ett nytt styre” i kommunen och att man ”… ska driva kommunens verksamheter med uppsatta politiska mål inom de ekonomiska ramar som ges”.

Vi är ju många här i Skinnskatteberg som kommer ihåg beslutet i Kommunfullmäktige för inte så längesedan, då moderaterna tillsammans med L, C och SD drev igenom ett beslut att bygga en ny brandstation som inte var finansierad i kommunens budget. Man spenderade drygt 20 miljoner mer än vad som var budgeterat.!!! Moderaternas gruppledare var en av de mer drivande när detta beslut togs.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som inhiberade beslutet, gjorde det ogiltigt. Man kan fråga sig idag vad moderaternas vallöfte i denna broschyr betyder. Har moderaterna kommit till sans och ångrar det olagliga beslutet när det gäller brandstationen eller är detta bara tomma ord i kampen om att vinna väljare?

Lars Andersson
Fd kommunalråd
Skinnskatteberg

Rösta på Socialdemokraterna för att slippa fyra år till av röra

(Insändare i Fagersta-Posten 2022-09-05)

Majoriteten/makten under 2018-2022 har innehafts av L, SD, M och C med 17 mandat i kommunfullmäktige.

Vid Skinnskattebergs kommunval 2018 fick S tolv mandat (41 procent). L, SD, M och C fick 17 mandat av totalt 31. Detta högerblock säger nu, i valrörelsen, att dom vill ha maktskifte, trots att dom har haft majoritet och makt hela denna mandatperiod med sina 17 mandat mot Socialdemokraternas tolv och Vänsterpartiets två mandat. Den ekvationen går inte att säga emot.

Liberalerna har släppt igenom Socialdemokraternas budget men har allierat sig med M, SD och C i de allra flesta beslut, därav röran. Det är väldigt tydligt var denna röra kommer ifrån, en minoritet har inget mandat att skapa röra, inte ens Socialdemokraterna!

Men:

► Plus 65-boendet på Klockarbergsvägen kunde ha beslutats redan 2019 om vi hade haft majoritet. Då hade vi haft 24 topprenoverade lägenheter klara nu, bekostade av SBO (statens bostadsomvandling), och dessutom många villor i bostadsrotation. Detta koncept är väl beprövat i cirka 30 kommuner, till stor belåtenhet för kommuninvånarna.

► Brandstationen. Vi socialdemokrater krävde korrekta besluts- och behovsunderlag 2019 utan gehör från L. Därefter genomförde M, L, C och SD en dyr projektering som svällde ut till 1 700 m2, nästan tre gånger större än vad vi har idag. S vill bygga efter behov och budget, cirka 1 000 m2 (idag har vi totalt 650 m2) och det budgeterade beloppet är 30 miljoner. Trots detta drev de igenom byggbeslut på 55 miljoner vilket överklagades. Förvaltningsrätten konstaterade att beslutet var olagligt eftersom beslutet saknade ekonomisk täckning. Där var det inte heller vi som stod för röran och ironiskt nog hade även denna byggnad vara klar idag om vi fått stöd i beslutet 2019.

► De dyra och komplett onödiga utredningarna av kommunalrådet initierades av Moderaterna och Liberalerna. Ni bör ställa frågan om varför dom gjorde det till Carina Sandor (L), Lennart Lidqvist (L), Bo Öberg (M) och Marie Tollefsen Markström (M). Detta är fakta, någonstans måste även politiken kunna säga stopp. Allt ovanstående går att visa via bland annat politiska protokoll.

Avslutningsvis vill vi kommentera Gabriel Anderssons (L) yttrande i P4 Västmanland (22/8), angående behov av förbättrad arbetsmiljön i kommunhuset, eftersom det idag inte är något problem. Ett val som ger en Socialdemokratisk majoritet krävs för att kunna fortsätta tillsammans med det vi nu har, ordning och reda, utveckling och byggande efter behov och budget. Dessutom utan röra!

Lena Lovén Rolén (S)

Fredrik Vigerskog (S)

Några vallöften…

Insändare i lokalpressen 2022 08 21

Den 11 september går Sverige återigen till val. För oss socialdemokrater i Skinnskatteberg är det ett oerhört viktigt val. Vilket Skinnskatteberg vill vi ha framöver??

Som socialdemokrat kommer alltid välfärdsfrågorna främst, det vill säga barn och utbildning, vård och omsorg. Men vi har även många bra förslag inom andra områden.

Några exempel är dessa från vårt handlingsprogram:

Barn och Utbildning:

arbeta för att skolan ska byggas om eller byggas ut så att elever och personal får en god arbetsmiljö

-fortsätta ge resurser och stöd för att så många elever som möjligt ska få gymnasiebehörighet

– fortsätta verka för att öppna fritids i Nyhammar om önskemål finns från föräldrar

Vård och Omsorg

-färdigställa Klockarbergsvägen 8 till ett modernt och tillgänglighetsanpassat +65 boende i samarbete med SBO

– se till att vår fina och omtyckta äldreomsorg fortsättningsvis bedrivs i kommunal regi

-språkutbilda personal på arbetstid, säkerställa så att personal och äldre förstår varandra

– fortsätta arbetet med att se till att det finns finsktalande personal på de olika enheterna inom omsorgen, om behov uppstår arbeta för en finsktalande avdelning

Kultur

  • Kulturskolan ska fortsättningsvis vara avgiftsfri för alla upp till 20 år
  • Arbeta för att Allaktivitetshuset Sture och kulturskolan når ut med sin verksamhet för barn och ungdomar i hela kommunen

Miljö

  • Arbeta för att få till en miljövänlig tvätthall för privatbilar i kommunen
  • Arbeta för en busslinje från Riddarhyttan via Skinnskatteberg till Ramnäs och därefter tåg till Västerås. Målet är Västerås inom en timme
  • Öka takten med energiomställningen, nu jobbar vi bl.a.för en storskalig Solcellspark , laddstolpar, och fossilfria kommunala transporter.

Vi socialdemokrater kommer även att arbeta med att stötta alla kommundelar i deras utvecklingsarbete, hela Skinnskattebergs kommun ska leva!

Vi ska fortsätta utvecklas som attraktiv arbetsgivare, bland annat ska vi se till att personal inom vård och omsorg, förskola m.m har tillgång till arbetskläder och skor som krävs för att kunna utföra sitt arbete.

Vi tänker färdigställa sjönära tomter på den mark vi nyligen köpt in. Vi jobbar nu för nybyggnation av lägenheter.

Vi ska bygga en ny brandstation i enlighet med behov och budget.

Näringslivet är även av stor vikt för Skinnskattebergs utveckling för service och lokala arbetstillfällen. Bredbandsutveckling ska fortsätta i hela kommunen.

Som alltid tar vi socialdemokrater ansvar för en fortsatt hållbar ekonomi. En del av ovanstående finansieras av extern part, till exempel solcellsparken.

För att säkerställa stabil majoritet, ber vi om din röst den 11 september så att vi kan fortsätta i en snabbare takt än i minoritet som nu.

För Socialdemokraterna i Skinnskatteberg

Fredrik Wigerskog – Ordförande Arbetarekommunen
Lena Lovén Rolén – Kommunalråd

Skinnskatteberg är härligt, men politiskt sett riktigt underligt

Insändare i Fagersta-Posten 2022 07 06
Replik på ”oppositionens” ”debattartikel” 29 juni.

I kategorin valförberedande plattityder har nu Skinnskattebergs majoritetsföreträdare uppnått nya höjder. Man kan fråga sig vart kraven på bättre väder och ny förbundskapten för fotbollslandslaget tog vägen i Liberalpartiet, Centerpartiets, Moderaternas och Sverigedemokraternas rimsmedja, men det är ju svårt att täcka in allt.

När företrädare för det block som utgör majoritet i såväl kommunfullmäktige som kommunstyrelse (L, SD, M och C) pratar om att Socialdemokraterna inte skulle vara kompromissvilliga faller det på sin egen orimlighet. Majoriteten har majoritet och fattar vilka beslut den vill, om förmågan finns.

Skinnskatteberg är en härlig plats på jorden. Men som politisk företeelse är den ett riktigt underligt fenomen. Majoriteten kallar sig ”opposition” och minoriteten har ordförandeposten i kommunstyrelsen. Hur kommer det sig? Vid flera tillfällen under de gångna fyra åren har majoritetsblocket haft öppet mål. Man hade i kraft av sin samlade numerär med lätthet kunnat besätta alla ordförandeposter (inklusive kommunalrådsposten) och därmed fått fullt inflytande över kommunens öde. Men gång efter gång har man med öppna ögon backat från ansvaret och överlåtit det åt den enda kraft som har förmåga och kompetens – Socialdemokraterna. Man kan diskutera om det partitaktiskt var riktigt att åta oss uppdraget när nu majoriteten inte tordes, men Skinnskattebergs väl och ve är vår absoluta prioritet – kosta vad det kosta vill.

Det är inte lätt att veta vad majoritetsföreträdarna är ute efter, mer än det abstrakta fenomen som kallas ”makt”. Kanske kommunalrådsposter åt de sina, vem vet?

Kommunalrådet är kommunens enda heltidsarvoderade politiker. För närvarande innehar Lena Lovén Rolén den posten – utsedd av vårt eget parti, men också av den ”opposition” som nu i förtäckta ordalag ondgör sig över att de inte själva har positionen. Kommunalrådets uppgift är att vara kommunstyrelsens exekutiva, verkställande länk till förvaltningen och att samordna det politiska beslutsfattande som i princip omfattar all kommunal verksamhet. Alternativet vore att förvaltningen arbetade kvällstid, när politikerna har tid med den. Men vi tror ärligt talat inte att det är det ”oppositionen” vill.

Vi socialdemokrater värnar kommunens ekonomi och stringensen i kommunens organisation. Vi är direkt emot att det tillsätts fler kommunalråd – en heltidsarvoderad kommunstyrelseordförande är nödvändig för den demokratiska styrningen, men politiskt arbete skall i övrigt ske på kvällar och helger.

Efter sin valvinst 2014 försökte majoriteten (samma L/SD/M/C-gäng som nu) inrätta en ny tjänst som ”oppositionsråd”. Genom att vägra tillsätta den lyckades vi avstyra eländet då och vi kommer att göra det igen.

Vad gäller Socialdemokraternas program för Skinnskattebergs välstånd och utveckling kommer vi att återkomma under ordnade, plattitydbefriade former framöver. Vi vet att det under ytan finns goda krafter även hos dem som idag kallar sig ”opposition” och som de socialdemokrater vi är hoppas vi på gott samarbete och fruktsamma kompromisser för Skinnskattebergs välgång och medborgarnas lycka.

Lena Lovén Rolén, kommunalråd,
Fredrik Wigerskog
Arne Hjort,
för Socialdemokraterna Skinnskatteberg