Nytt datum!

Måndag 23 oktober kl 18.30
Åsa Eriksson riksdagsledamot från Norberg/ Karbenning kommer till Riddarhyttans s-förenings öppna medlemsmöte för att prata om sin omtalade bok ”Ett farväl till Bullerbyn?”.
Plats: Allaktivitetshuset i Riddarhyttan.
Medlemmar och alla intresserade är varmt välkomna!
,

OBS detta möte ersätter tidigare utannonserat möte den 18 oktober.

Cecilia Karlsson ny ordförande för (s) i Skinnskatteberg


Den 19 mars hade socialdemokraterna i Skinnskatteberg årsmöte. Cecilia Karlsson valdes till ny ordförande för Skinnskattebergs Arbetarekommun. Webbansvarig ställde tre frågor till Cecilia för att få veta lite mera om henne.

Cecilia Karlsson

Cecilia, du är ju nyvald ordförande i Skinnskattebergs Arbetarekommun. Kan vi få en kort presentation av dig! Vem är du?

Jag är 47 år, född och uppväxt i Skinnskatteberg. Gift med Fredrik. Arbetar som mellanstadielärare och är arbetslagsledare för år. 4-6. Jag älskar mitt arbete och tycker att Klockarbergsskolan är en fantastisk arbetsplats. På fritiden ägnar jag mig åt min familj, vänner, resor, sång och kommunaktiviteter. Jag är en väldigt social person men tycker lika mycket om att dra mig undan och mysa med de närmaste.

Kan du nämna några politiska frågor både lokalt och i omvärlden som har engagerat dig!

Jag var med och startade Folkinitiativet mot byggandet av en ny brandstation som i slutändan skulle innebära en kostnad av en femtedel av kommunens budget. Även frågan om kommunens framtida energiförsörjning är viktig där jag i nuläget önskar mer information från en oberoende energikonslut som kan ge kommunen saklig och väsentlig fakta som vi i lugn och ro kan ta ställning till.
Självklart är även frågor som rör flickor och kvinnors situation i till exempel Iran och Afghanistan alltid aktuella och som boende och lärare i ett demokratiskt land är det extra viktigt att belysa utsatta människors vardag och att vi alla kan bidra på olika sätt för att göra världen lite bättre.

Hur är din ledarstil? Vad kan du som ordförande för socialdemokraterna här i kommunen göra för att nå ut med partiets politik och stärka positionerna inför kommande val?

Jag är en humoristisk person med en positiv livssyn som är tydlig och inlyssnande och tycker att det är viktigt att alla känner sig delaktiga i gruppen. Viktigt att vi Socialdemokrater tror på oss själva och vår politik och att vi som grupp strävar mot samma mål för att kunna generera fler medlemmar som vill engagera sig tillsammans med oss. ■

Kallelse till årsmöte

Till Medlemmar (s) i Skinnskatteberg

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Skinnskattebergs Socialdemokratiska Arbetarekommun
Datum: Söndagen 19 mars
Klockan: 15:00
Plats: Partilokalen Centralvägen 2

Hjärtligt välkomna till partiets årsmöte. Som gäst har vi i år före detta riksdagsledamoten Pia Nilsson från Sala. Vi bjuder på fika.

Vill du/ni nominera någon till arbetarekommunens styrelse kontakta valberedningen: Hans Lindqvist 076–1261470 eller Ewa Wikström 070-5254196 före 1 mars.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga i god tid, på Facebook, hemsidan, i partilokalen samt möjligt att få i förhand via ordförande.

Hälsningar Arbetarekommunens styrelse

Kontakt: Ordf: Fredrik Wigerskog
070-2020369,
fredrikvigerskog@gmail.com

Pressmeddelande med anledning av det svåra politiska läget i Skinnskatteberg


Eftersom det var uppenbart att samarbetet mellan L, SD, M, och C hade spruckit inför fullmäktigemötet i måndags 19/12, beslutade vi Socialdemokrater tillsammans med Vänstern att ta ansvar och se till att presidier (ordförande och vice) i Kommunstyrelse och övriga nämnder tillfälligt kom på plats, för stabilitet och kompetens. Vårat yrkande blev således att nuvarande S-ledda presidier skulle fortsätta till nästa fullmäktigemöte den 6e mars.

Det var tydligen viktigt för SD, att besätta Kommunstyrelsens presidium men dom såg gärna att S sitter i presidiet i de övriga påtalade nämnder, utifrån vår erfarenhet och kunskap. Så blev beslutet.

I klartext betyder det att Socialdemokraterna inte har någon som helst samverkan med Sverigedemokraterna utan att detta gör vi tillfälligt för att tillse stabilitet och kompetens tidsbestämt, till nästa fullmäktige.

Om den spruckna majoriteten inte kan skapa en majoritet måste man prata med oss för att få ett stabilt majoritetsstyre i Skinnskattebergs kommun.


Partier går till val med en vision, med mål och önskningar, detta utifrån att alla förutsättningar skall ges för att driva igenom dessa. Folket röstar och då gäller det att vi partier tar vårt ansvar utifrån rådande läge, alltså inte det läget vi partier har önskat oss innan valet.
Vi är redo att ta fortsatt ansvar.

Socialdemokraterna Skinnskatteberg