(s)-nomineringar till KF i december

Här presenterar vi socialdemokrater vilka representanter som vi kommer att nominera till olika förtroendeuppdrag vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12e december. Nomineringarna är fastställda vid medlemsmöte med Skinnskattebergs Arbetarekommun den 23e november.
Inom parentes ser ni hur många ledamöter totalt det är i respektive organ.
Vi kommer att ha en valteknisk samverkan med vänsterpartiet och därför ser ni också vilka uppdrag som kommer att besättas av vänsterpartiet
.

Kommunstyrelsen
(11 ordinarie, 11 ersättare)

Ordinarie ledamöter
Lena Lovén Rolén ( 2e vice ordförande)
Arne Hjorth
Pentti Lahtinen
Anders Jakobsson
En vänsterpartist

Ersättere
Per-Olof Östlund
Christine Andersen
Mikael Nilsson
Fredrik Wigerskog
En vänsterpartist

Vård och omsorgsnämnden
(5 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie ledamöter
Ingrid Öhrfelth-Kraft
Roger Ingvarsson

Erättare
En vänsterpartist

Miljö och Byggnadsnämnden
(3 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie ledamot
Klaus Jesse

Ersättare
Pekka Partanen

Överförmyndarnämnden
(3 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie ledamot
Marianne Thungren

Ersättare
Sabine Thungren

Valnämnden
(5 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie ledamöter
Mazar Aslan
En vänsterpartist

Ersättare
En vänsterpartist

Revisionen
(5 ledamöter)

Ledamöter
Hans-Eric Johansson (ordförande)
Viveca Engdahl
En vänsterpartist

Kommunstyrelsens tre utskott väljs av KS vid dess första sammanträde.
Där ser nomineringarna ut som följer:


Ledningsutskottet
(5 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie – Lena Lovén Rolén & en vänsterpartist
Ersättare – Arne Hjorth

Barn och Utbildningsutskottet
(5 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie – Per-Olof Östlund & en vänsterpartist
Ersättare – Fredrik Wigerskog

Tekniska utskottet
(5 ordinarie, 2 ersättare)

Ordinarie – Pentti Lahtinen & Arne Hjort
Ersättare – Christine Andersen