Pressmeddelande med anledning av det svåra politiska läget i Skinnskatteberg


Eftersom det var uppenbart att samarbetet mellan L, SD, M, och C hade spruckit inför fullmäktigemötet i måndags 19/12, beslutade vi Socialdemokrater tillsammans med Vänstern att ta ansvar och se till att presidier (ordförande och vice) i Kommunstyrelse och övriga nämnder tillfälligt kom på plats, för stabilitet och kompetens. Vårat yrkande blev således att nuvarande S-ledda presidier skulle fortsätta till nästa fullmäktigemöte den 6e mars.

Det var tydligen viktigt för SD, att besätta Kommunstyrelsens presidium men dom såg gärna att S sitter i presidiet i de övriga påtalade nämnder, utifrån vår erfarenhet och kunskap. Så blev beslutet.

I klartext betyder det att Socialdemokraterna inte har någon som helst samverkan med Sverigedemokraterna utan att detta gör vi tillfälligt för att tillse stabilitet och kompetens tidsbestämt, till nästa fullmäktige.

Om den spruckna majoriteten inte kan skapa en majoritet måste man prata med oss för att få ett stabilt majoritetsstyre i Skinnskattebergs kommun.


Partier går till val med en vision, med mål och önskningar, detta utifrån att alla förutsättningar skall ges för att driva igenom dessa. Folket röstar och då gäller det att vi partier tar vårt ansvar utifrån rådande läge, alltså inte det läget vi partier har önskat oss innan valet.
Vi är redo att ta fortsatt ansvar.

Socialdemokraterna Skinnskatteberg