Några vallöften…

Insändare i lokalpressen 2022 08 21

Den 11 september går Sverige återigen till val. För oss socialdemokrater i Skinnskatteberg är det ett oerhört viktigt val. Vilket Skinnskatteberg vill vi ha framöver??

Som socialdemokrat kommer alltid välfärdsfrågorna främst, det vill säga barn och utbildning, vård och omsorg. Men vi har även många bra förslag inom andra områden.

Några exempel är dessa från vårt handlingsprogram:

Barn och Utbildning:

arbeta för att skolan ska byggas om eller byggas ut så att elever och personal får en god arbetsmiljö

-fortsätta ge resurser och stöd för att så många elever som möjligt ska få gymnasiebehörighet

– fortsätta verka för att öppna fritids i Nyhammar om önskemål finns från föräldrar

Vård och Omsorg

-färdigställa Klockarbergsvägen 8 till ett modernt och tillgänglighetsanpassat +65 boende i samarbete med SBO

– se till att vår fina och omtyckta äldreomsorg fortsättningsvis bedrivs i kommunal regi

-språkutbilda personal på arbetstid, säkerställa så att personal och äldre förstår varandra

– fortsätta arbetet med att se till att det finns finsktalande personal på de olika enheterna inom omsorgen, om behov uppstår arbeta för en finsktalande avdelning

Kultur

  • Kulturskolan ska fortsättningsvis vara avgiftsfri för alla upp till 20 år
  • Arbeta för att Allaktivitetshuset Sture och kulturskolan når ut med sin verksamhet för barn och ungdomar i hela kommunen

Miljö

  • Arbeta för att få till en miljövänlig tvätthall för privatbilar i kommunen
  • Arbeta för en busslinje från Riddarhyttan via Skinnskatteberg till Ramnäs och därefter tåg till Västerås. Målet är Västerås inom en timme
  • Öka takten med energiomställningen, nu jobbar vi bl.a.för en storskalig Solcellspark , laddstolpar, och fossilfria kommunala transporter.

Vi socialdemokrater kommer även att arbeta med att stötta alla kommundelar i deras utvecklingsarbete, hela Skinnskattebergs kommun ska leva!

Vi ska fortsätta utvecklas som attraktiv arbetsgivare, bland annat ska vi se till att personal inom vård och omsorg, förskola m.m har tillgång till arbetskläder och skor som krävs för att kunna utföra sitt arbete.

Vi tänker färdigställa sjönära tomter på den mark vi nyligen köpt in. Vi jobbar nu för nybyggnation av lägenheter.

Vi ska bygga en ny brandstation i enlighet med behov och budget.

Näringslivet är även av stor vikt för Skinnskattebergs utveckling för service och lokala arbetstillfällen. Bredbandsutveckling ska fortsätta i hela kommunen.

Som alltid tar vi socialdemokrater ansvar för en fortsatt hållbar ekonomi. En del av ovanstående finansieras av extern part, till exempel solcellsparken.

För att säkerställa stabil majoritet, ber vi om din röst den 11 september så att vi kan fortsätta i en snabbare takt än i minoritet som nu.

För Socialdemokraterna i Skinnskatteberg

Fredrik Wigerskog – Ordförande Arbetarekommunen
Lena Lovén Rolén – Kommunalråd