Några val på fullmäktige…

Vid kvällens kommunfullmäktige valdes fullmäktiges presidium och fullmäktiges valberedning.


Socialdemokrater i dessa organ blev:
Ann-Christin Andersson, andre vice ordförande i presidiet
samt
Roger Ingvarsson, ordinarie ledamot i valberedningen och
Mazhar Aslan, ersättare i valberedningen.

Kvällens fullmäktigemöte var det första efter valet.
Nya fullmäktige består av 25 ledamöter fördelat på följande sätt:
Socialdemokraterna 9,
Sverigedemokraterna 6,
Liberalerna 5,
Vänsterpartiet 2,
Moderaterna 2,
Centerpariet 1.

Vid novembermötet skall kommunens budget för 2023 fastställas och vid decembermötet väljs kommunstyrelsen, nämnder och andra förtroendeuppdrag.