Medlemsbrev

I menyn finns ibland en flik: “Medlemsbrev”. Här kommer ordförande Fredrik att då och då presentera ett medlemsbrev som också går ut digitalt till alla medlemmar i Skinnskattebergs Arbetarekommun.