Arbetarekommunen


Skinnskattebergs Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse 2024 ,
vald vid årsmötet den 17 mars 2024.
Styrelsen sitter fram till årsmötet i mars 2025.

Ordinarie ledamöter
Cecilia Karlsson – Ordförande
Mazar Aslan – Kassör
Pekka Partanen
Christine Andersen
Lena Lovén Rolén
Per-Olof Östlund
Fredrik Wigerskog

Ersättare:
Sabine Thungren
Helena Öling
Mikael Nilsson

(Styrelsen kommer att konstituera sig vid sitt första styrelsemöte)

Revisorer
Rolf Norström och Roger Ingvarsson.

Revisorsersättare
Lars Andersson

Valberedning interna val
Ewa Wikström
Hans Lindkvist
Klaus Jesse

Valberedning Kyrkopolitiken
Siv Strandén-Björkbacka
Yvonne Krusell Neld
Lars Andersson

Ledamot i partidistriktets pensionärsråd
Elof Engman

Ersättare i Västmanlands Socialdemokratiska partidistrikts styrelse.
Ann-Christin Andersson