Arbetarekommunen


Skinnskattebergs Socialdemokratiska Arbetarekommuns styrelse 2023 ser ut så här, vald vid årsmötet den 19 mars 2023, samt konstituerad vid styrelsemöte den 28 mars. Styrelsen sitter fram till årsmötet i mars 2024.

Ordinarie ledamöter
Cecilia Karlsson – Ordförande
Pekka Partanen – Vice ordförande samt fackligt/politiskt ansvarig
Christine Andersen – Sekreterare
Hans-Eric Johansson – Kassör
Anders Jakobsson – Ledamot och medlemsansvarig
Lena Lovén Rolén – Ledamot
Helena Öling – Ledamot


Ersättare:
Mazar Aslan
Per-Olof Östlund
Sabine Thungren
Aneth Arvidsson – studieorganisatör
Fredrik Wigerskog – medlemsansvarig
Arne Hjorth
Ingrid Örfelth-Kraft

Verkställande utskott
Ordförande, Vice ordförande och Sekreterare

Informatörer externt:
Cecilia Karlsson, Lena Lovén Rolén samt Pekka Partanen

Informatör internt , sociala medier – ansvar och 0222an ansvarig:
Helena Öling

Aktivitetskommitté:
Per Olof Östlund, Frida Sjögren och Eva Anderberg

Aktivitetskommitte´ övergripande arrangemang:
Helena Öling, Arne Hjorth, Aneth Arvidsson och Christine Andersen

Revisorer
Rolf Norström och Roger Ingvarsson.

Revisorsersättare
Lars Andersson

Valberedning interna val
Ewa Wikström
Hans Lindkvist
Klaus Jesse

Elof Engman
Ledamot i partidistriktets pensionärsråd

Ann-Christin Andersson
är ersättare i Västmanlands Socialdemokratiska partidistrikts styrelse.